Stavební
společnost

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Firma SDZprofin, s.r.o. provádí službu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi v přípravné fázi (pro projektovou dokumentaci) i ve fázi realizace stavby. Činnost je prováděna odborně způsobilými osobami s osvědčením.

Realizované akce

  • Pavilon pro matku a dítě (Nemocnice Třebíč)
  • Vysoká škola polytechnická Jihlava – výstavba výukového centra
  • Luka nad Jihlavou – přístavba mateřské školy
  • Domov pro seniory (Velké Meziříčí)
  • Rekonstrukce administrativní budovy a dostavba vzorkovny Sapeli a.s.
  • Úpravy bytových domů (Hamerníkova 1-3, Jihlava)
  • Úpravy bytových domů (Černý most, Praha)
  • Domov důchodců (Ždírec u Jihlavy)
  • Policie ČR – opravy budov Třebíč, Hrotovice